divider

STUDIO S REDOVISNING

BOKFÖRING OCH REDOVISNING I STOCKHOLM

VIKTIGA DATUM 2018:

den 12:e varje månad 

inlämning av skattedeklarationer samt inbetalning av moms och arbetsgivaravgifter

den 25:e i  månaden efter redovisningsperioden 

inlämning av periodisk sammanställning (handel med EU)

den 26:e i andra månaden efter bokslut

inlämning momsdeklarationer för bolag som redovisar moms helårsvis och bedriver handel med EU

31 januari 

 inlämning av kontrolluppgifter för 2017

26 februari

inlämning av momsdeklarationer för kalenderåret 2017 för alla HB samt de enskilda firmor som bedriver handel med EU

2 maj 

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

14 maj

inlämning av helårsmomsredovining för AB och enskilda firmor som inte bedriver handel med EU

2 juli (papper) / 1 augusti (elektroniskt)

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2016 -30 september 2017

1 november 2016 – 31 oktober 2017

1 december 2016 - 30 november 2017

1 januari 2017 - 31 december 2017

31 juli 

Sista dagen att lämna Årsredovisning för räkenskapsåret som slutar 31 december 2017.

divider

Kontakta oss idag för ett prisförslag.

Studio S Redovisning AB - Organisationsnummer: 556761-7120 - Adress: Karlavägen 82, 115 22 Stockholm

Telefonnummer: 0707 605 375

 Epost: info@studio-s-redovisning.se

© Studio S Redovisning 2015