divider

STUDIO S REDOVISNING

BOKFÖRING OCH REDOVISNING I STOCKHOLM

VIKTIGA DATUM 2021:

den 12:e varje månad 

inlämning av skattedeklarationer samt inbetalning av moms och arbetsgivaravgifter

den 25:e i  månaden efter redovisningsperioden 

inlämning av periodisk sammanställning (handel med EU)

den 26:e i andra månaden efter bokslut

inlämning momsdeklarationer för bolag som redovisar moms helårsvis och bedriver handel med EU

31 januari 

 inlämning av uppgifter till Fora

26 februari

inlämning av momsdeklarationer för kalenderåret 2020 för alla HB samt de enskilda firmor som bedriver handel med EU

3 maj 

Sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

12 maj

inlämning av helårsmomsredovining för AB och enskilda firmor som inte bedriver handel med EU

1 juli (papper) / 2 augusti (elektroniskt)

Sista dagen att lämna in Inkomstdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2019 -30 september 2020

1 november 2019 – 31 oktober 2020

1 december 2019 - 30 november 2020

1 januari 2020 - 31 december 2020

2 augusti

Sista dagen att lämna in Årsredovisning för räkenskapsåret som slutar 31 december 2020.

divider

Kontakta oss idag för ett prisförslag.

Studio S Redovisning AB - Organisationsnummer: 556761-7120 - Adress: Fridhemsgatan 7, 112 40 Stockholm

Telefonnummer: 0707 605 375

 Epost: info@studio-s-redovisning.se

© Studio S Redovisning 2015