divider

AKTUELLT:

Arbetsgivaravgifter för ungdomar 1 april 2021–31 mars 2023 2021-01-15

Arbetsgivaravgiften blir 19,73% för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Detta gäller den delen av deras månadslön som inte överstiger 25000 kr.
ROT och RUT 2021 2021-01-15

Det sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.
Skatten på bostadsuppskov tas bort 2021-01-15

Schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter slopas f o m 1 januari 2021.
Växa-stödet 2021-2022 2021-01-15

Växa-stödet utvidgas så att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att få rätt till nedsatta arbetsgivaravgifter (10,21% istället för 31,42%) på den del av månadslönen som inte överstiger 25 000 kr. Obs, detta gäller inte för anställda delägare eller deras närstående.
Privat sjukvård - skattepliktig förmån 2018-06-08

Enligt nya regler f o m 1 juli 2018 ska privat sjukvård redovisas som skattepliktig förmån. Detta innebär att arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgift och skatt för privat vård för sina anställda. Tidigare utgjorde privat vård en skattefri förmån för anställda, men var inte skattemässigt avdragsgill som kostnad. I framtiden blir privat vård något dyrare för arbetsgivare och kommer att höja privat skatt för den anställde.
Representationsgåvor 2018 2018-03-24

Skatteverket höjde avdrag för representationsgåvor från 180 kr exkl moms per person till 300 kr exkl moms per person från och med år 2018.
Nya regler kring trängselskatt och förmånsbil 2018-03-24

Trängselskatt vid privatkörning med förmånsbil beskattas som en särskild förmån som från den 1 januari 2018.
Förseningsavgifter 2017 2017-01-22

Om Inkomstdeklarationen för AB eller ekonomisk förening lämnas senare än deklarationsdatum påför SKV en förseningsavgift på 6 250 kronor. Om deklarationen inte lämnas inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum (på papper) får företaget betala 12 500 kronor i förseningsavgift. Dröjer det fem månader, eller längre, får företaget betala en förseningsavgift på 18 750 kronor. För egna firmor och handelsbolag är avgiften lägre, högst 3750 kr. Om skattedeklarationen (för moms eller arbetsgivaravgifter) inte har kommit fram till Skatteverket i rätt tid måste alla företag betala en förseningsavgift på 625 kr. Förseningsavgifterna är icke avdragsgilla.
Avdraget för representationsmåltider slopas 2017 2017-01-22

Avdraget för representation som avser lunch, middag och supé (90-kr avdrag tidigare) slopas fr o m 1 januari 2017. Detta gäller räkenskapsår som påbörjas januari 2017 eller senare. Däremot kan moms dras av på underlag upp till 300 kr ex moms per person. Utgifter för fika, förfriskningar, enklare smörgås kan fortfarande dras av med högst 60 kr per person och tillfälle.
Utdelning i fåmansföretag 2016 2016-06-12

Skatten på utdelning inom gränsbeloppet är 20 %. Du kan räkna utdelning på två sätt. --------------------------------------------------------------------- 1. HUVUDREGELN (lönebaserad utdelning) --------------------------------------- Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. För att kvalificera dig till att använda huvudregeln för utdelning under 2016: Måste du själv (ägare) eller närstående ta ut en lön under 2015 på minst 348 600 kr + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 557 760 kr.--------------------------- 2. FÖRENKLINGSREGELN---------------------------------------------------------------- Gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Schablonbelopp för beskattningsåret 2016 - 159 775 kr
Viktigt för löneplanering 2016: anställda födda 1991 eller senare 2016-03-15

Arbetsgivaravgifter för unga ändras fr.o.m. 1 juni 2016. För tiden januari – maj 2016 betalar arbetsgivare lägre arbetsgivaravgifter -25,46 procent. Fr.o.m.1 juni 2016 betalas full arbetsgivaravgift för alla anställda, dvs 31,42 procent.
Arbetsgivaravgifter för ungdomar 2015 2015-09-01

Riksdagen har beslutat om höjning av arbetsgivaravgifter för unga 1990 eller senare Från och med augusti 2015 25,46 procent 1989 Från och med maj 2015 31,42 procent
Importmoms - nya regler från 2015 2015-02-21

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket, istället för till Tullverket som det var tidigare.
Nya regler för 2015 2015-02-21

Från och med 2015 är det vissa nya regler, några finner du här; Samlad information Som ett led från myndigheterna att hjälpa företagen har man samlat all relevant information under bokföringsnämnden vägledning. Där kommer du att finna all nödvändig information rörande lagar och regler för bokföring. Fel i bokföringen Fram till att en period är låst kan man göra ändringar. När perioden är låst betecknas det som bokfört. Om man hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period man upptäckte det.
Hur länge kan man vänta med att bokföra? 2014-11-24

Enligt nya regler från Bokföringsnämnden som träder i kraft 2015 kan alla företag vänta 50 dagar med att bokföra sina affärshändelser efter utgången av månaden

Om den årliga nettoomsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor, får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. 

Bokföringen får senareläggas till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade om
a) det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och
b) den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst en miljon kronor.

Enskilda näringsidkare får senarelägga bokföringen till den dag som inkomstdeklaration för det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade ska lämnas om de uppfyller de två ovannämnda villkorer.
Nya regler för årsredovisning 2014-10-25

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013, måste alla aktiebolag tillämpa ett av två regelverk: K2 eller K3 i sina årsredovisningar. Det är inte längre möjligt att tillämpa endast Bokföringsnämndens allmäna råd. Ett mindre aktiebolag kan välja K2, medan ett större företag (mer än 50 anställda och mer än 80 mln kr i omsättning) endast kan tillämpa K3. Regelverket K-2 är regelbaserat och enklare att tillämpa. Regelverket K3 är principbaserat och ger en mer komplett bild av företaget där det behov av detta finns, men kräver en större administrativ insats.
Löneuttag 2014, gränsen för statlig skatt 2014-09-22

För inkomståret 2014 finns det två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 420 800 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 602 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent.
Inkomstdeklarationsdagen närmar sig 2014-04-01

Senast den 5 maj ska alla privatpersoner och egna företagare lämna sin inkomstdeklaration. E-tjänsten för inkomstdeklaration är öppen från 20 mars på Skatteverkets hemsida.

Däremot har aktiebolag mer tid på sig enligt de nya reglerna. Om ert räkenskapsår slutar mellan 30 september till 31 december då får ni lämna inkomstdeklaration på papper senast 1 juli alternativt senast 1 augusti elektroniskt.
divider

Kontakta oss idag för ett prisförslag.

Studio S Redovisning AB - Organisationsnummer: 556761-7120 - Adress: Fridhemsgatan 7, 112 40 Stockholm

Telefonnummer: 0707 605 375

 Epost: info@studio-s-redovisning.se

© Studio S Redovisning 2015